bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dot.sesji Rady Miejskiej w Łazach

20.09.2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje,
że w dniu 27 września 2017 roku, godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się
Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 23 sierpnia 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu specjalny operacyjny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany kategorii dróg publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany kategorii dróg publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2015-2019.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Zapytania radnych.
 15. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
 19. Zamknięcie sesji.

Materiały do pobrania tutaj

                                                                                                                        Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/Anna Staniaszek

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 20.09.2017

Dokument oglądany razy: 349
« inne aktualności