bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Konsultacje społeczne

06.03.2018

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.

Pełna treść konsultacji znajduje się tutaj.

Opublikował: Anna Gorgoń
Publikacja dnia: 06.03.2018

Dokument oglądany razy: 117
« inne aktualności