bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dot.sesji Rady Miejskiej w Łazach

07.03.2018

OGŁOSZENIE

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 14 marca 2018 roku, godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/88/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania wykorzystania dotacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania radnych.
 12. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
 13. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
 16. Zamknięcie sesji.

Materiały do pobrania

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

   

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 07.03.2018

Dokument oglądany razy: 195
« inne aktualności