bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Konsultacje społeczne

18.04.2018

konsultacje

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

17.04.2018

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o posiedzeniu komisji

Obwieszczenie

13.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Łaz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przemiałowni dolomitu na działkach o nr ewidencyjnych 5205, 5206, 5207, 5208 w miejscowości Chruszczobród, gmina Łazy”.

Konsultacje społeczne

10.04.2018

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego

w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018 – 2022


Czas trwania konsultacji; od dnia 10.04.2018r. do 16.04.2018r.

OGŁOSZENIE

09.04.2018

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w ŁazachOpublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 651 908