bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego

19.02.2015

Urząd Miejski w Łazach informuje, że na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego
Nr IFIII.4131.18.2014 z 16 stycznia 2015r. została złożona skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Pobierz Zarządzenie zastępcze

Pobierz załącznik graficzny do zarządzenia (mapę)

Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.02.2015

Dokument oglądany razy: 1051
« inne aktualności