bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach

18.05.2018

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach przy ul. Kolejowej

OGŁOSZENIE

14.05.2018

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

OGŁOSZENIE

10.05.2018

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska.

OGŁOSZENIE

30.04.2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Łazy

26.04.2018

Komunikat w sprawie  zmiany nazw ulic na terenie  Miasta i Gminy Łazy

Wykaz nieruchomości

26.04.2018

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste

25.04.2018

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

23.04.2018

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn" Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"

Konsultacje społeczne

18.04.2018

konsultacje

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

17.04.2018

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o posiedzeniu komisji

Obwieszczenie

13.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Łaz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przemiałowni dolomitu na działkach o nr ewidencyjnych 5205, 5206, 5207, 5208 w miejscowości Chruszczobród, gmina Łazy”.

Konsultacje społeczne

10.04.2018

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego

w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018 – 2022


Czas trwania konsultacji; od dnia 10.04.2018r. do 16.04.2018r.Opublikował: Małgorzata Jurkin
Publikacja dnia: 04.04.2016
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 59 977