bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dotyczące Sesji Rady Miejskiej w Łazach

16.08.2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje,
że w dniu 23 sierpnia 2017 roku, godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się
Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 21 czerwca 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017-2031.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy 9 Maja w Chruszczobrodzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy „Osiedle XXX-lecia PRL”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Rokitnie Szlacheckim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy gen. Jerzego Ziętka w Chruszczobrodzie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Łazach do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Łaz.
15. Interpelacje radnych.
16. Zapytania radnych.
17. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
18. Odpowiedzi na zapytania.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
21. Zamknięcie sesji.

Materiały do pobrania


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/Anna Staniaszek

Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 16.08.2017

Dokument oglądany razy: 392
« inne aktualności