bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dot.sesji Rady Miejskiej w Łazach

04.12.2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku, godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 15 listopada 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031.
 5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia na terenie gminy Łazy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2018 rok.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania radnych.
 10. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
 11. Odpowiedzi na zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
 14. Zamknięcie sesji.

Materiały do pobrania

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 04.12.2017

Dokument oglądany razy: 220
« inne aktualności