bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie nagrody

15.01.2018

I N F O R M A C J A

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łazach uprzejmie przypomina, że termin przyjmowania wniosków o przyznanie nagrody
Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury upływa
w dniu 15 lutego 2018 r.

Opublikował: Anna Gorgoń
Publikacja dnia: 15.01.2018

Dokument oglądany razy: 91
« inne aktualności