bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Konsultacje w sprawie projektu uchwały o dotacjach

16.01.2018

Pełna treść ogłoszenia w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji znajduje się tutaj.

Opublikował: Anna Gorgoń
Publikacja dnia: 16.01.2018

Dokument oglądany razy: 118
« inne aktualności