bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


OGŁOSZENIE dot.Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska

14.03.2018

Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 19.03.2018 r. o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 ( sala narad III p.) odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Łazach w sprawie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Łazy.
2. Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o zagrożeniu pożarowym i powodziowym.
3. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łazy.
5. Udział członków komisji w wiosennym przeglądzie dróg ze zwróceniem uwagi na powstałe zniszczenia zimowe.
6. Sprawy bieżące.
                                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                                     Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                           /-/ Anna Staniaszek

Opublikował: Małgorzata Jurkin
Publikacja dnia: 14.03.2018

Dokument oglądany razy: 81
« inne aktualności