bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany organizacyjne

Jak załatwić sprawę?

Stale rozwijana lista spraw mogących zostać rozwiązanych elektronicznie za pośrednictwem platformy SEKAP znajduje się tutaj. Pozostałe zaś sprawy wraz ze sposobem ich załatwienia znajdują się w poniższym wykazie:

 • Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 • Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Wydanie wypisu (część tekstowa) / wyrysu (część graficzna) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • Złożenie wniosku w sprawie zwrotu kosztów/zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka
 • Złożenie wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • Złożenie wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Karty Nauczyciela
 • Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Dodatek energetyczny
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i (lub) krzewów*
 • Zobowiązanie do leczenia odwykowegoOpublikował: Joanna Popczyk
Publikacja dnia: 26.09.2016
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 12.09.2011
Dokument oglądany razy: 15 437