bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2013, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Informacja dla mieszkańców Gminy Łazy

11.02.2013

UWAGA!
Informacja dla mieszkańców Gminy Łazy dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo
31 marca 2013 r. upływa termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 pok. 22 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach http://bip.lazy.pl/. Ponadto informujemy, iż deklaracje będą dostarczane do nieruchomości zamieszkałych przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:
-18,00 zł/m-c za osobę- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
-9,00 zł/m-c za osobę- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny
(Uchwała Nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012r. )

Opłatę należy uiszczać miesięcznie począwszy od miesiąca lipca 2013r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Łazy Nr 84 8450 0005 0070 0700 0143 0077 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Ponadto przypominamy:
Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne muszą wygasnąć do 30 czerwca 2013 r. (z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia).

Wszelkie informacje dot. wypełniania deklaracji można uzyskać pod nr tel. 32/6729422 wew. 117 lub 159

Pobierz Uchwała

Pobierz Deklaracje.pdf

Pobierz Deklaracje.doc

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 11.02.2013

Dokument oglądany razy: 5536
« inne aktualności