bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łazy w roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamówienie publiczne, zakończony, nierozstrzygnięty