bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 29.01.2018 16:33, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTE

Zamówienie publiczne, termin: 30.11.2018 15:00