bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTE

Zamówienie publiczne, termin: 30.11.2018 15:00