bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Oferta na usługi weterynaryjne

05.12.2016

Oferta na usługi weterynaryjne na 2017 rok

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

05.12.2016

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wystąpienia do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"

Konsultacje społeczne

05.12.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019".

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

21.11.2016

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

10.11.2016

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 listopada 2016r. dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 438 216