bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska

09.05.2017


Informuję mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, że w dniu 18.05.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska.

Tematyka posiedzenia:


1.Omówienie spraw remontowo-inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łazy.
2. Informacja na temat jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących strukturę Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego; informacja na temat efektywności działania KSRG oraz procedur związanych z walką z klęskami żywiołowymi.
3. Działania profilaktyczne adresowane do najmłodszych – „Bezpieczne wakacje” – opracowanie broszurki informacyjno-edukacyjnej.
4. Ocena stanu przygotowań do okresu wakacyjnego – przegląd placów zabaw i boisk pod względem bezpieczeństwa.
5. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w II kwartale 2017 roku.
6. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek


Opublikował: Małgorzata Jurkin
Publikacja dnia: 09.05.2017

Dokument oglądany razy: 300
« inne aktualności